Servis +420 602 248 024

Compliance

NAŠE CESTA ODPOVĚDNOSTI A UDRŽITELNOSTI

Společnost MGVIVA a.s. působící jako distributor, dovozce a osoba provádějící servis zdravotnických prostředků a gastronomické technologie.  Služby a dodávky společnosti směřují převážně k veřejným zadavatelům.

Compliance management MGVIVA a.s. je budován v souladu s mezinárodními standardy dle norem ISO, průběžně reaguje na neustálý vývoj a změny ekonomického a právního prostředí a vytváří pozitivní firemní kulturu uvnitř společnosti.

CERTIFIKACE ISO

MANAGEMENT KVALITY

PROTIKORUPČNÍ MANAGEMENT

OSTATNÍ

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ