Servis +420 602 248 024

Jak to funguje?

Pokud jste obdrželi poukaz od naší společnosti MGVIVA, pomocí QR kódu nebo uvedené adresy jste se dostali na tuto stránku. Výše naleznete formulář, ve kterém chceme vyplnit jméno, příjmení a číslo poukazu, které naleznete na jeho zadní straně. Za každý řádně vyplněný formulář MGVIVA odešle vaším jménem 1000 Kč na Oblastní charitu Pardubice, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Musím přispět z vlastních peněz?

Ne, MGVIVA odešle peníze vaším jménem přímo do fondu. Pokud přesto chcete přispět z vlastního, můžete navštívit stránky charity.

Proč po mně chcete e-mail, budete mě spamovat?

Chceme pouze základní údaje nutné k tomu, abychom mohli identifikovat dárce. E-mail předáme Oblastní charitě Pardubice, která vám po skončení akce zašle potvrzení o daru. Databázi e-mailů poté smažeme a nebudeme ji využívat k ničemu jinému.

Co bude za peníze pořízeno?

Vybrané prostředky budou použity na volnočasové aktivity pro děti jako jsou kroužky, lyžařské kurzy, tábory, školy v přírodě. Jedná se o děti, které pocházejí ze sociálně slabších rodin a tyto zážitky jsou mnohdy jedinou možností, jak poznat nové prostředí a kamarády. Více o programech pro děti naleznete na  https://pardubice.charita.cz/jak-pomahame/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/.

 

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na mgviva.cz/compliance/